Menu pomocnicze

Pozbądź się odpadów – MPSZOK luty 2020r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!

W miesiącu lutym będzie można pozbyć się odpadów komunalnych (nie pochodzących z działalności produkcyjnej, rolniczej) w postaci:

 • tworzyw sztucznych,
 • papieru i tektury,
 • szkła opakowaniowego,
 • odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie),
 • przeterminowanych leków,
 • substancji niebezpiecznych (farby, tusze, rozpuszczalniki, oleje silnikowe)*
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon samochodowych o średnicy nie przekraczającej 56 cm*,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne*

* ilość limitowana wg. załącznika

dostarczając je do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w następujących miejscach:

WALCE, ul. Łąkowa 1, plac przy oczyszczalni ścieków - 17.02.2020r.

Brożec, ul. Reymonta, obok byłego placu PGR – 24.02.2020r.

w godzinach od 8.00 do 16.00!!!

WAŻNE!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych.

Odpady dostarczone na MPSZOK’a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Ponadto informujemy, że każdy mieszkaniec, jeżeli nie ma możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów do MPSZOK ma alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu odpłatnej usługi dodatkowej (na podstawie uchwały nr LII/62/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi).

UWAGA! Związek Międzygminny „Czysty Region” nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt
z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.

Dodatkowo informujemy, iż składowanie odpadów przy MPSZOK poza wyznaczonym terminem grozi karą grzywny.

Z myślą o potrzebach mieszkańców Związek stworzył także możliwość bezpłatnego oddania odpadów (poza zbiórkami akcyjnymi oraz w ramach MPSZOK) takich jak: odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach (300kg/mieszkańca/rok) do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. przy ul. Naftowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Warunkiem przyjęcia odpadów jest dostarczenie ich w sposób posegregowany oraz okazanie  dowodu opłacenia bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykaz odpadów przyjmowanych na MPSZOK:

PDFWykaz_przyjmowanych_odpadów-MPSZOK.pdf
 

03.02.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry