Menu pomocnicze

Dotacje gminne 2020

Informacja na temat przyznanych dotacji celowych

W roku 2020 rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków wypłacając 15.500,00 zł.

SOŁECTWO

Łączna

liczba

wniosków

Kocioł na biomasę

Kocioł na ekogroszek

Pompa ciepła

Brożec

1

1

 

 

Dobieszowice

1

1

 

 

Grocholub

1

1

 

 

Kromołów

1

 

1

 

Stradunia

4

2

2

 

Walce

2

1

 

1

Razem

10

6

3

1

 

Wójt Gminy Walce

ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynków i lokali mieszkalnych, nie służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, położonych na terenie Gminy Walce.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Walce przeznaczonych w 2020 roku na dotacje celowe wynosi 30 000,00 PLN.

 

Termin składania wniosków: od 16 marca 2020r. (poniedziałek), od godz. 8:00, do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Walcach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub w Referacie Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 12).

WAŻNE!!!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 9).

O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

 

Do pobrania:

uchwała wraz z regulaminem dotacji celowych:

PDFuchwała w sprawie dotacji 2020.pdf (252,29KB)

wzór wniosku:

PDFwzór WNIOSKU 2020.docx.pdf (178,81KB)

oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych:

PDFoświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf (85,46KB)

upoważnienie do złożenia wniosku:

PDFupoważnienie do złożenia wniosku.pdf (77,78KB)
 

04.03.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry