Menu pomocnicze

XVIII Sesja (nadzwyczajna) VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 11 marca 2020r.

Walce, 09 marca 2020 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

o  XVIII  sesji  (nadzwyczajnej) Rady Gminy Walce

która odbędzie się 11 marca 2020 roku (środa) o godz. 1600  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
  transportowych na 2020 rok;
 • w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami;
 • w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą;
 • w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Walcach;
 • w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w gminie Walce na lata 2020-2022”.
 1. Zamknięcie sesji.

   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                     Mateusz Burczyk

 

10.03.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry