Menu pomocnicze

XIX Sesja (nadzwyczajna) VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 kwietnia 2020r.

Walce, 28 kwietnia 2020 r.

 

Radny/a Rady Gminy Walce

Z a w i a d o m i e n i e

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2019 r.  poz. 506 ze zm.)

z w o ł u j ę

 XIX  sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Walce

na dzień  30 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 900  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  • w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości
  • w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusaCOVID-19
  • w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  1. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mateusz Burczyk        


PDFXIX Sesja (nadzwyczajna) VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 kwietnia 2020r..pdf

28.04.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry