Menu pomocnicze

Obowiązek przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Szanowni Mieszkańcy Brożca!

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010) przypominamy Państwu o obowiązku podłączenia nieruchomości do oddanej w miesiącu grudniu 2019r. sieci kanalizacji sanitarnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020r.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa, a jego niewykonywanie stanowi wykroczenie zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zagrożone jest karą grzywny.

25.05.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry