Menu pomocnicze

Rolniku! Pamiętaj o obowiązku spisania się

Obowiązkiem spisu objęte jest każde gospodarstwo rolne o powierzchni:

1. 1 ha i więcej użytów rolnych,
2. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące produkcję roślinną o znaczącej skali, określonej następującymi progami:
• 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu,
• 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych,
• 0,1 ha dla tytoniu.
3. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych), ale prowadzące produkcję zwierzęcą o znaczącej skali, określonej następującymi progami:
• 5 sztuk dla bydła ogółem,
• 20 sztuk dla świń ogółem,
• 5 sztuk dla loch,
• 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem,
• 100 sztuk dla drobiu ogółem,
• 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym,
• 20 pni dla pszczół.
4. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

30.09.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry