Menu pomocnicze

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Gmina Walce w ramach programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na następujące zadania:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów” w wysokości  3.471.200,00 zł

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II” w wysokości 2.157.000,00 zł

Przewiń do góryStrzałka do góry