Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 9 grudnia 2020

 

Walce, 7 grudnia 2020 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

o XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 1530  w sali narad Urzędu Gminy
 w Walcach z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w  Grocholubiu;
  • w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
  • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
  1. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

08.12.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry