Menu pomocnicze

KRUS podpowiada jak zapobiegać wypadkom przy pracy w rolnictwie - cz. II

KRUS podpowiada jak zapobiegać wypadkom

przy pracy w rolnictwie – cz. II

 

Opolski Oddział KRUS kontynuuje cykl 5 artykułów dotyczących kampanii prewencyjnych, obowiązujących w bieżącym roku. Każdy artykuł będzie poświęcony jednej kampanii. W I części omówiono grupę wypadków, jakie mają miejsce podczas obsługi zwierząt w gospodarstwie rolnym, a obecnie skupimy się na wypadkach, których przyczyną jest upadek.

Zależy nam, aby materiał ten stanowił kompletny zestaw przyczyn oraz zaleceń do stosowania w bieżącej pracy rolnika. 

 

 

Część II - „Rola rolnika by upadku unikał”

 

            „Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadziła w 2020 roku większość swoich działań prewencyjnych. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2019 roku Kasa wypłaciła 10 295 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (4 975) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 6 rolników straciło życie.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS ,,Rola rolnika by upadku unikał” ma wpływać na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczyniać się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Służą temu m.in.: liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, konkursy, a także stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników, odbywających się w całej Polsce.

Kasa wykorzystuje różne formy przekazu, aby móc propagować wiedzę na temat przyczyn wypadków. Dlatego na stronie głównej KRUS udostępniania film, który prezentuje wzorcowe rozwiązania, stosowane przez rolników, w celu ograniczenia ryzyka wypadków z grupy ,,upadek osób”, a także zachęca rolników do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie oceny ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” w oparciu o listę kontrolną. O wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach prowadzonej kampanii „Upadek to nie przypadek” Kasa informuje na swojej stronie internetowej, jak również poprzez Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych.

Wśród zdarzeń z grupy upadek osób, zgłoszonych do KRUS w 2019 roku, najczęściej odnotowano:

  • upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (36,9%);
  • upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (27,8%);

rys1.jpeg  rys2.jpeg

  • upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (15,3%);
  • upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (15,1%).

rys3.jpeg  rys4.jpeg

Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy. Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:

  • złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) – 26,1%;
  • nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego – 12,8%;
  • niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności – 6,2%;
  • niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości – 5,1%;
  • wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni – 5,0%;
  • nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów – 5,0%

Zachęcamy

do przeczytania kolejnej 3 części cyklu informacyjnego pod tytułem: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”.

 

Opracowała:

Joanna Skuratowicz

Kierownik

Samodzielnego Referatu Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 

Rolniku!

Jeżeli zastosujesz się do zasad bezpieczeństwa w codziennej pracy
w gospodarstwie, zmniejszysz ryzyko wypadku i tragedii w swojej rodzinie.

Lech Waloszczyk

Dyrektor

Oddziału Regionalnego KRUS  w Opolu

15.12.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry