Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXIX Nadzywczajnej Sesji Rady Gminy Walce 14 stycznia 2021

Walce, dnia  12 stycznia 2021 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XXIX sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu  14 stycznia 2021 roku (czwartek) o godz. 16:00 z następującym porządkiem obrad:

 

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.         Przedstawienie porządku obrad.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)         w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy    

            Walce";

b)         w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +”

           w Grocholubiu.

4.         Zamknięcie sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mateusz Burczyk

12.01.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry