Menu pomocnicze

Konkursu na logo z okazji: 20 rocznicy nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Malá Morávka (Czechy) 25 rocznicy nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Berg (Niemcy)

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Walce

Konkursu na logo z okazji:

20 rocznicy nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Malá Morávka (Czechy)

25 rocznicy nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Berg (Niemcy)

 

Konkurs skierowany jest dla wszystkich zainteresowanych.

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo), które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną uroczystości związanych z jubileuszem gmin partnerskich i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczony będzie na:

a) plakatach, ulotkach,

b) ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych,

c) gadżetach okolicznościowych,

d) nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej

 

Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 kwietnia  2021 r. na adres: Gminy Walce (ul. Mickiewicza 18,  47-344 Walce), z dopiskiem „konkurs na projekt logo” lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Walce.

 

Dodatkowe   informacje   na   temat   konkursu   można   uzyskać   pod   adresem oraz pod numerem telefonu 77 4667540 (Izabela Waloszek).


DOCXREGULAMIN.docx

DOCXzalacznik-1-do-regulaminu dla osoby niepełnoletniej.docx

DOCXzalacznik-1-do-regulaminu-1 dla osoby pełnoletniej.docx

12.02.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry