Menu pomocnicze

UCHWAŁA NR XXX/251/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia zastępcy wójta

UCHWAŁA NR XXX/251/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia zastępcy wójta

 

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala co następuje:


§ 1. Na wniosek Wójta upoważnia się Zastępcę Wójta Gminy Walce Pana Rafała Miczka do reprezentowania Gminy Walce na zgromadzeniach Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz podejmowania wszelkich czynności na tych zgromadzeniach łącznie z prawem głosu.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk
 
18.02.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry