Menu pomocnicze

GRYPA PTAKÓW. ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwie na terenie powiatu krapkowickiego, Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie Nr 0510/P/1/2021 z dnia 17 marca 2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego. 

 

Rozporządzenie zawiera wskazanie obszaru objętego restrykcjami obejmującego m. in. teren Gminy Walce. Część terenu Gminy Walce tj. rejon Brożca i Straduni znalazł się w obszarze zapowietrzonym, pozostałe tereny znajdują się w obszarze zagrożonym.

Ponadto rozporządzenie wskazuje szereg nakazów i zakazów służących zwalczaniu grypy ptaków.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się m.in:

 • izolowanie drobiu w gospodarstwach aby uniemożliwić kontakt z ptakami z innych gospodarstw lub dzikimi ptakami;
 • usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 • niezwłoczne informowanie przez posiadaczy drobiu właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie oraz prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m. in:

 •  wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;
 •  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie utrzymywany jest drób;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym  bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii chyba że mięso to zostało pozyskane z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego;

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m. in.:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m in:

 • wyprowadzania z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Szczegółowy wykaz nakazów i zakazów zawarty jest w rozporządzeniu Nr 0510/P/1/2021 Wojewody Opolskiego z dnia 17 marca 2021 dostępnym poniżej:

PDFRozporządzenie Nr 0510P12021 Wojewody Opolskiego z dnia 17 marca 2021.pdf

Podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy zgłaszać niezwłocznie do  następujących instytucji:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach – tel.77 4661515;

Urząd Gminy w Walcach – sekretariat tel. 77 4667541;

Urząd Gminy w Walcach – centrum zarządzania kryzysowego tel. 77 4667554;

Telefon alarmowy – 112.

ULOTKA-HPAI.png

 

18.03.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry