Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 14 kwietnia 2021 r.

RADA GMINY

    WALCE                                                                                                               Walce, dnia  14 kwietnia 2021 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XXXII sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu  14 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 16 30  z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.
  4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Mateusz Burczyk

14.04.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry