Menu pomocnicze

Przekroczenie poziomu dla benzo(a)pirenu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Data wystąpienia: 22.04.2021
Przewidywany czas trwania ryzyka: 22.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanej w Opolu, Os. Armii Krajowej za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: części miasta Opola oraz części gmin: Komprachcice, Prószków, Chrząstowice, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki oraz Dąbrowa.

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: ok. 91 tys.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.


Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 znajdują się w poniższym pliku:

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego BaP w powietrzu.pdf (142,30KB)

23.04.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry