Menu pomocnicze

Pozbądź się odpadów – MPSZOK maj 2021r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!

W miesiącu maju będzie można pozbyć się odpadów komunalnych (nie pochodzących z działalności produkcyjnej, rolniczej) w postaci:

 • tworzyw sztucznych i metali
 • papieru i tektury
 • szkła opakowaniowego
 • bioodpadów
 • przeterminowanych leków
 • substancji niebezpiecznych - chemikaliów i ich opakowań (farby, tusze, rozpuszczalniki, oleje, detergenty, środki ochrony roślin z gospodarstwa domowego, kwasy, alkalia)
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 • zużytych opon samochodowych o średnicy nie przekraczającej 56 cm oraz opon jednośladów* (4 szt. na mieszkańca na rok)
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne* (300 kg na mieszkańca / rok)
 • popiołu
 • igieł, strzykawek wytworzonych w ramach iniekcji domowych

dostarczając je do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w następujących miejscach:

WALCE, ul. Łąkowa 1, plac przy oczyszczalni ścieków - 15.05.2021r.

Stradunia, ul. Opolska 38  – 22.05.2021r.

       w godzinach od 8.00 do 16.00!!!

WAŻNE!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych.

Odpady dostarczone na MPSZOK’a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Każdy mieszkaniec, jeżeli nie ma możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów do MPSZOK ma alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu odpłatnej usługi dodatkowej.       

UWAGA!

Związek Międzygminny „Czysty Region” nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych, części samochodowe oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.     

Odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny, materace, wózki, meble) można również wystawić przed posesję w dniu organizacji zbiórki akcyjnej.

WAŻNE!

Z uwagi na nasilające się zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, Czysty Region Sp. z o.o. zawiesza od 22.03.2021 r. do odwołania przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych dostarczanych bezpośrednio przez mieszkańców na instalację przy ul. Naftowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu.

Dodatkowo przypominamy, iż składowanie odpadów przy MPSZOK poza wyznaczonym terminem grozi karą grzywny.

07.05.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry