Menu pomocnicze

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji,

natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl

lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18.

Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

Więcej informacji na stronie GUNB:           

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Do pobrania:

Informator:

PDFCEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców_.pdf (2,50MB)

Deklaracje:

PDFFormularz-A_budynki-mieszkalne_08.04.2021.pdf (97,39KB)
PDFFormularz-B_budynki-niemieszkalne_08.04.2021.pdf (93,91KB)
 

21.06.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry