Menu pomocnicze

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce

ue-prow-2014-2020.jpeg

Tytuł projektu: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce”

Cel operacji: Rozwój infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Efekty rzeczowe realizacji projektu: System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 1,052 km;

Okres realizacji projektu: 2020 r. – 2021 r.

Wartość dofinansowania: 412 346,00 zł (63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji)
 


PDFBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce - po aneksie.pdf (434,46KB)

PDFBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce.pdf (126,07KB)

Przewiń do góryStrzałka do góry