Menu pomocnicze

Dotacje gminne 2021

Wójt Gminy Walce

ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynków i lokali mieszkalnych  położonych na terenie Gminy Walce.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Walce przeznaczonych w 2021 roku

na dotacje celowe wynosi 20 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 1 lipca 2021r. (czwartek), od godz. 7:15

do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia 30 września 2021 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Walcach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub w Referacie Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 12).

WAŻNE!!!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 9).

O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

Do pobrania:

uchwała wraz z regulaminem dotacji celowych:

PDFuchwala-nr-xxxiii2712021-rady-gminy-walce-z-dnia-26052021(1).pdf

wzór wniosku:

PDFwzór WNIOSKU 2021.pdf

oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych:

oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf

upoważnienie do złożenia wniosku:

upoważnienie do złożenia wniosku.pdf

30.06.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry