Menu pomocnicze

Refundacja wydatków na bioasekurację

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż w związku z nowymi ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF) zarówno w Polsce, jak też w krajach sąsiadujących od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, prowadzący gospodarstwa rolne, w których  utrzymywana jest trzoda chlewna mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup:

  • mat dezynfekcyjnych,

  • sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,

  • produktów biobójczych,

  • środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,

  • odzieży ochronnej i obuwia ochronnego

oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

bioasekuracja.jpeg

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-odbudowy-gospodarstw-po-asf 

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje-ogloszenie-Ministra-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi/idn:1789

 

09.08.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry