Menu pomocnicze

Przypomnienie o terminie składania wniosków na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Walce informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Walce będzie ubiegać się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terminem realizacji w roku 2022.

Jednocześnie zawiadamiamy, że jest to już ostatni konkurs ogłoszony przez WFOŚiGW w Opolu,

w którym można wziąć udział i skorzystać z dofinasowania!

Mając na uwadze powyższe przypominamy, że termin składania wniosków upływa w dniu 30 września 2021r.            

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 18 w Walcach, I piętro pok. nr 12 lub pod nr tel. 77 4667550.

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z przedmiotowego dofinansowania i składania wniosków.

DOCwniosek azbest 2021-2022.doc
 

07.09.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry