Menu pomocnicze

My do Was - Wy do nas - spotkania sąsiadów

Projekt ma w szczególności za zadanie rozwiązać problem niewystarczającej współpracy pomiędzy społecznościami partnerskich gmin Walce i Mala Moravia i Czeska Wieś  jak również  twórczymi (artystycznymi) środowiskami przede wszystkim  młodzieży pogranicza i tym samym nielicznymi ich kontaktami.

Poprzez kontakty z mieszkańcami trzech gmin zbudujemy wzajemne zaufanie współpracy miedzy młodzieżą a to umożliwi wspólne działo- czyli wystawę. Daje możliwość podjęcia wspólnych działań młodzieży i seniorów oraz trzem gminom wymiany dobrych praktyk z czeskimi parterami w zakresie promowania swojej rodzinnej kultury.  Projekt uzupełnia braki jakie widoczne są na poziomie samorządowym i rządowym  - czyli brak programów dla społeczeństwa umożlwiające spotkania się mieszkańcami pogranicza.

 

Zrealizowane zadania:

  • Czeski wieczór w zabytkowym Spichlerzu w Brożcu
  • Wyjazd na hulajnogi do Czech
  • Szkolenie fotograficzne
  • Wspólne fotografowanie - 2 wyjazdy
  • Organizacja nowej wystawy muzealnej
  • Wydanie albumu

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 23 410,00 Euro
Wartość wydatków kwalifikowanych: 23 410,00 Euro
Dofinansowanie ze środków EFRR: 19 898,50 Euro
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 1 170,50 Euro

24.09.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry