Menu pomocnicze

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

W okresie od 27 września do 21 października 2021 roku na terenie Powiatu Krapkowickiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Mężczyźni – mieszkańcy Gminy Walce – mają obowiązek pojawić się przed komisją w dniach 18-19.10.2021r.

W dniu 26 lipca  2021 roku Wojewoda Opolski ogłosił w drodze Obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze województwa opolskiego. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie, przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób wezwanych do kwalifikacji.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz inne osoby wyznaczone przez wojskową komendę uzupełnień.

 

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  2. Posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.
  3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.
  4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

 

Więcej informacji -> https://wkuopole.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/kwalifikacja-wojskowa-w-2021-roku/

13.10.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry