Menu pomocnicze

III Nadzwyczajna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Walcach

Na podstawie art.5 b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1372), oraz § 19 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Walcach.   

zapraszam na

 

III sesję Nadzwyczajną Młodzieżowej Rady Gminy w Walcach zaplanowaną na dzień 16 grudnia 2021  (czwartek) o godz. 17 30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Walcach przy ul. Mickiewicza 18.

 

Proponowany porządek obrad III sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Walcach:

 

  1. Otwarcie obrad sesji Młodzieżowej Rady Gminy.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Informacja na temat planów współpracy z MRG Reńska Wieś
  5. Informacja o planowanym wsparciu młodzieży Gminy Walce – stypendium.
  6. Informacja o planowanych przedsięwzięcia na 2022 rok.
  7. Interpelacje oraz wnioski radnych.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

 

   
   Przewodniczący MRG

/-/ Aleksander Gawlica

10.12.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry