Menu pomocnicze

Grant na realizację projektu pn. Pokaż co potrafisz - otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na kursy.jpeg

 DOCInformacja o projekcie.doc
Miło nam poinformować, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach w ramach programu ''Równać Szanse 2009 '' administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności otrzymała grant na realizację zgłoszonego projektu ''Pokaż co potrafisz ''. Konkurencja była ogromna ,bo na około 604 startujących organizacji z całej Polski, decyzją czterech Regionalnych Komisji Ekspertów dofinansowanie otrzymały 102 organizacje, w tym z województwa opolskiego dwie.
Celem projektu '' Pokaż co potrafisz '' jest wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej oraz aktywizacja młodych ludzi na rzecz społeczności angażując ich w realizację działań projektu.
Dzięki alternatywnemu sposobowi spędzenia czasu młodzieży, poprzez poznanie historii, zabytków, legend najbliższej okolicy ,rozwijaniu pasji, a także upowszechnianiu Internetu ,jako źródła informacji i środka komunikacji. Pragniemy integrować pokolenia wokół historii rodzinnych, służyć ma temu właśnie bliższe poznanie dziedzictwa kulturowego regionu. Znając swoją tożsamość, bogatsi w zgromadzone wiadomości i umiejętności, jak również nowe doświadczenia, odważnie będą mogli patrzeć w przyszłość. Projekt ma na celu rozbudzenie w młodzieży wiary we własne możliwości, dumy ze środowiska w którym dorasta. Pokazanie społeczności lokalnej ludzi utalentowanych, którzy chcą działać na rzecz swojego środowiska.
Uczestnikami projektu będzie głównie młodzież w wieku 13-19 lat. W ramach projektu zaprezentowane zostaną najciekawsze książki promujące nasz region. Odbędą się spotkania autorskie i spotkania z ciekawymi ludźmi. Zorganizowane zostaną warsztaty tworzenia strony WWW. Konkurs fotograficzny który ukaże ciekawe i atrakcyjne zakątki naszego regionu. Kolejnym ważnym elementem projektu będzie dotarcie do najstarszych mieszkańców, co pozwoli na przygotowanie kroniki historii gminy i wykonać w dowolnej technice album prezentujący w sposób wieloaspektowy Gminę Walce. Zależy nam na tym , by młodzież zapoznała się z historią naszych miejsc, aby poprzez znajomość przeszłości i teraźniejszości identyfikowała się z swoim regionem.

Gminna Biblioteka Publiczna


.


 

23.12.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry