Menu pomocnicze

Obowiązek złożenia Informacji o wyrobach zawierających azbest

Mieszkańcy Gminy Walce posiadający na terenie swoich nieruchomości wyroby zawierające azbest  i to zarówno stanowiący pokrycie dachowe jak i pryzmowany zobowiązani są do przedkładania Wójtowi corocznej Informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do dnia 31 stycznia.

Informację sporządza się w 2 egzemplarzach:       
1)   jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi,           
2)   drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wzór Informacji o wyrobach zawierających azbest

PDFinwentaryzacja_azbestu_wzor.pdf (106,55KB)

03.01.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry