Menu pomocnicze

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku  zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma czas  na złożenie deklaracji do 30 czerwca 2022r.

natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten  wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację można złoży na dwa sposoby:
- elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, edowód albo podpis kwalifikowany.
- w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:
- miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
- kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
- piec kaflowy na paliwo stałe,
- trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
- kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
- kocioł olejowy,
- pompa ciepła,
- ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.


W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, dla pozycji:
-
kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem

należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także rodzaj paliw stałych jakie są w nich używane.

Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowej, albo w dokumentach gwarancyjnych.

Wymienione w deklaracji klasy to:
- poniżej klasy 3 lub brak informacji,
- klasa od 3 do 5
- ekoprojekt.

Paliwa stałe, które należy wskazać to:
- węgiel i paliwa węglopochodne,
- pellet drzewny,
- drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.


Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację - formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.


Deklarację – formularz B wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali:
budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych , ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.

Więcej informacji na stronie GUNB:           

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Do pobrania:

Ulotka:

PDFUlotka CEEB.pdf (1,87MB)

Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej.

PDFinstrukcja_-_ceeb_0.pdf (2,06MB)

Deklaracje:

PDFFormularz-A_budynki-mieszkalne_08.04.2021.pdf (97,39KB)
PDFFormularz-B_budynki-niemieszkalne_08.04.2021.pdf (93,91KB)

04.01.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry