Menu pomocnicze

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Stradunia

Dnia 29.04.2008 r. w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń , Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
pod numerem 0000304148 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI STRADUNIA

Główne cele działania stowarzyszenia to;
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
4) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
7) upowszechnianie wiedzy o UE oraz możliwości pozyskiwania funduszy;
8) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
w szczególności na rzecz mieszkańców Straduni.

29.05.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry