Menu pomocnicze

Zakończenie realizacji projektu systemowego: Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce

logo.jpeg
Zakończyła się realizacja projektu systemowego ,, Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”.
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Projekt systemowy realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program współfinansowany jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Okres realizacji projektu od 01.03.2010r do 31.07.2010 roku
W trakcie realizacji projektu 6 uczestników projektu ukończyło kurs obejmujący :
* cykl zajęć warsztatowych i doradczych przygotowujących do powrotu na rynek pracy ( 102 godziny)
* kurs prawa jazdy kat. B
Zajęcia zorganizowane w trakcie projektu cieszyły się powodzeniem i zdaniem uczestników projektu były bardzo przydatne. Zdobyta w czasie trwania projektu wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane przez uczestników w powrocie na rynek pracy i w ich życiu osobistym.
DOCZakończyła się realizacja projektu systemowego.doc
zdj..jpeg

 

25.08.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry