Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Walce 27 stycznia 2022 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XLIII sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 roku (czwartek) o godz. 16 00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok; PDFprojekt zmiana budżetu.pdf (516,19KB)
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFprojekt wpf.pdf (1,20MB)
c) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2022; PDFprojekt uchwały ws.planu pracy komisji stałych.pdf (1,24MB)
d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2022; PDFplan pracy k.rewizyjna 2022 rok.pdf (308,40KB)
e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2022 rok;PDFplan pracy k.skarg 2022 rok.pdf (322,82KB)
f) rozpatrzenia petycji.PDFprojekt ws.petycji.pdf (256,26KB)
6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mateusz Burczyk

 

 

 

 

 

 

20.01.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry