Menu pomocnicze

Wyróżnienie Gminy Walce w Rankingu Gmin 2010

logo-europejska.gif
W dniu 29 września br. w Krakowie Wójt Gminy Walce Bernard Kubata odebrał wyróżnienie podczas uroczystej Gali Rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miasto ” organizowanej przez Dziennik Gazety Prawnej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wyróżnienia przyznawane są samorządom za osiągnięcia w pozyskiwaniu środków unijnych.
Ranking wskazał, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane były pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. 
Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). 
Do wyliczenia punktacji użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców. Każdej z tych miar nadano wagi. To już czwarta edycja rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto.
P1010460.jpeg
Wyróżnienie.jpeg


 

05.10.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry