Menu pomocnicze

Zakończenie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach

Szanowni Mieszkańcy Dobieszowic!
W związku z zakończeniem II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej informujemy, że mogą już Państwo, po dopełnieniu niezbędnych formalności, podłączać swoje nieruchomości do sieci.


Warunki korzystania z nowo wybudowanej sieci:             
1.  Wykonać podłączenie do kanalizacji.              
2. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach w celu spisania protokołu.
3.  Podpisać umowę na dostawę wody i odbiór ścieków komunalnych.          
4.  Proszę korzystać z kanalizacji zgodnie z zawartą umową.

Kontakt:
Tomasz Linek – kom. 502 695 623    
Konserwator WiK – kom. 503 024 243             
Biuro – 77 466 75 53

WAŻNE:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888) przypominamy Państwu, że  przyłącz nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem mieszkańca.

W związku z tym, że zadanie to zostało zrealizowane z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, której warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego efektu ekologicznego wyznaczamy termin wykonania przyłącza do dnia 30 czerwca 2022r.

24.01.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry