Menu pomocnicze

o Programie LIFE

life.png

Program LIFE

Gmina Walce w dniu 17 marca 2021 r. zawarła z Województwem Opolskim Umowę o Partnerstwie w związku z realizacją Projektu pod nazwą „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL / LIFE19 GIE/PL/000398.

 

Projekt ten współfinansowany jest ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:
1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

Szczegółowe cele Projektu:

1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.

2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.

3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.

4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.

5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.

6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.

 

W ramach realizacji Projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”  we wszystkich gminach biorących udział w realizacji przedsięwzięcia, zostaną zatrudnieni Gminni Koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza, którzy nabędą odpowiednią wiedzę i umiejętności, by móc skutecznie doradzać mieszańcom w zakresie znaczenia jakości powietrza dla jakości życia oraz dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze. Ich zadaniem będzie również opracowanie i  przygotowanie Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP).

Dodatkowo w ramach Projektu organizowane będą dla mieszkańców spotkania informacyjno-edukacyjne.

Projekt rozpoczął się od 1 października 2020 r. i będzie trwać do 30 września 2022 r .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góryStrzałka do góry