Menu pomocnicze

Dotacje gminne 2022

Informacja Wójta Gminy Walce

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Walce uzyskaniem dotacji celowych do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Walce Nr XLVIII/371/2022 z dnia 25 maja 2022r. w spawie zmiany budżetu gminy Walce na 2022 rok zawiadamiam, że zwiększono wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Walce przeznaczonych na ten cel w 2022 roku o kwotę 10 000,00 PLN, do łącznej wysokości 30 000,00 PLN.

Walce, dnia 30 maja 2022r.

 

Informacja Wójta Gminy Walce dot. zakończenia naboru wniosków

 

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w roku 2022.  

Walce, dnia 11.05.2022 r.

 

Wójt Gminy Walce

ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji

polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynków mieszkalnych albo lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Walce.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Walce przeznaczonych
w 2022 roku na dotacje celowe wynosi 20 000,00 PLN.

 

Termin składania wniosków:

od 4 kwietnia 2022r. (poniedziałek), od godz. 715,

do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Walcach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny jest stronie internetowej urzędu lub w Referacie Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 12).

WAŻNE!!!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 9).

O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

Do pobrania:

uchwała wraz z regulaminem dotacji celowych:

uchwala-nr-xxxiii2712021-rady-gminy-walce-z-dnia-26052021(1).pdf

wzór wniosku:

wzór WNIOSKU 2022.pdf

oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych:

oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf

upoważnienie do złożenia wniosku:

upoważnienie do złożenia wniosku.pdf

 

30.03.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry