Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce 7 kwietnia 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XLVI sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 7 00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok, PDFzmiana budżetu.pdf (883,81KB)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, PDFzmiana wpf.pdf (1,77MB)

c) zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022, PDFprojekt ceny paliwa.pdf (170,02KB)

d) przedłużenia umowy najmu,PDFprojekt ws.przedłużenia umowy najmu.pdf (752,73KB)

e) wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach; PDFprojekt ws.wydzierżawienia gruntów rolnych.pdf (618,22KB)

4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Mateusz Burczyk

05.04.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry