Menu pomocnicze

Uniwersytet Opolski zaprasza do udziału w SEMINARIUM

Uniwersytet Opolski zaprasza do udziału w SEMINARIUM

projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspieranie powrotu migrantów na polski rynek pracy”  realizowanego przez Uniwersytet Opolski, przy współudziale kadry naukowej Politechniki Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Seminarium odbędzie się w dniu 24.01.2013r. o godz. 11.00

w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pl. Kopernika 11.

Celem główny projektu jest zwiększenie skuteczności działań i wypracowanie nowych rozwiązań pozwalających na zmniejszenie emigracji zarobkowej oraz wspieranie powrotu migrantów na regionalny rynek pracy poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie konkretnych narzędzi służących ograniczeniu procesu migracji oraz wspieraniu powrotu migrantów. Więcej na http://www.migracje.uni.opole.pl

18.01.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry