Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce 22 kwietnia 2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e

 o   XLVII sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 7 00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok,PDFUchwała.Projekt.2022-04-22.pdf (1,42MB)
PDFUzasadnienie do uchwały.pdf (898,60KB)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, PDFprojekt zmiana wpf.pdf (12,66MB)

c) przystąpienia Gminy Walce do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. PDFprojekt przystąpienie do Stowarzyszenia.pdf (169,68KB)

4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        Mateusz Burczyk

21.04.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry