Menu pomocnicze

Nabór uzupełniający wniosków

Wójt Gminy Walce ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne w ramach projektu pn. „Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”  ze środków budżetu Gminy Walce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, realizowanych na terenie Gminy Walce.

UWAGA

  • Jeżeli w danej nieruchomości istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej, wspierane będą tylko przedsięwzięcia polegające na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej!
  • Ilość wniosków ograniczona,
  • Liczy się kolejność wpływu dokumentów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji przyjętym Uchwałą nr XXV/294/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca  2021 r.

Termin składania wnioskówod 28.04.2022r. do 29.04.2022r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13 na I piętrze lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce.

Wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania określone są w Zarządzeniu nr 0050.90.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 1 września 2021 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

Zarządzenie Nr Or.0050.90.2021 .pdf

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie dotacji .pdf
  2. Załącznik nr 2 Wzór umowy o dofinansowanie.pdf
  3. Załącznik nr 3 Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji.pdf
  4. Załącznik nr 4 Protokół odbioru końcowego zadania .pdf

Dodatkowe załączniki:

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSPÓŁWŁAŚCICIELI.pdf

PDFOŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.pdf (168,44KB)
PDFdeklaracja-woli-przystapienia-do-projektu.pdf (346,43KB)

 

 

28.04.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry