Menu pomocnicze

Walce - oferta inwestycyjna

Przez tereny wydzielone na cele przemysłowe na terenie wsi Walce przebiega droga powiatowa, która łączy się z drogą krajową nr 45 we wsi Stradunia (6km). Droga krajowa nr 45 prowadzi do autostrady A4 oraz do Republiki Czeskiej (Ostrawa). Odległość z Walec do autostrady A4 wynosi ok.20 km. Tereny pod zabudowę przemysłową posiadają sieć wodociągową Ø 225, sieć telekomunikacyjną, energetyczną, kanalizację sanitarnej.

Tereny inwestycyjne Walce-zdjęcie lotnicze2.jpeg

 

Walce 8_9_10.jpeg

wieś: Walce

Nr
obiektu na mapie

powierzchnia całkowita
terenu
w ha

przeznaczenie
terenu

właściciel

rodzaj terenu

Infrastruktura 

Tak/Nie

Odległość

Możliwość powiększenia terenu

Komunikacja

działka

8

5,0000

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów , zabudowy usługowej

osoby fizyczne

teren użytkowany rolniczo

Elektryczność -Tak , 100 m

Gaz  - tak / 50m

Woda - tak, na działce

Kanalizacja -  tak,   na działce

Oczyszczalnia ścieków - nie

Telefon - tak na działce

NIE

Lotnisko - 100 km Wrocław, 100 km Katowice

Droga krajowa 45 - 5 km 

Autostrada A4 - 15 km

Dostęp bezpośredni do drogi powiatowej nr 1465

części działek : 63/9, 63/7

9

7,5000

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów , zabudowy usługowej

osoby fizyczne

teren użytkowany rolniczo

Elektryczność -Tak , 20 m

Gaz  - tak / 50m

Woda - tak, 20m

Kanalizacja -  tak,   na działce

Oczyszczalnia ścieków - nie

Telefon - tak 20 m

NIE

Lotnisko - 100 km Wrocław, 100 km Katowice

Droga krajowa 45 - 5 km 

Autostrada A4 - 15 km

Dostęp bezpośredni do drogi powiatowej nr 1465

części działek: 141, 142/1, 142/2, 142/3, 143, 144, 145, 147/3, 149/1, 149/5, 149/4, 151, 152

10

4,4000

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów , zabudowy usługowej

osoby fizyczne

teren użytkowany rolniczo w części zabudowany halą

Elektryczność -Tak , 20 m

Gaz  - tak / 50m

Woda - tak, 20m

Kanalizacja -  tak,   na działce

Oczyszczalnia ścieków - nie

Telefon - tak , 20 m

NIE

Lotnisko - 100 km Wrocław, 100 km Katowice

Droga krajowa 45 - 5 km 

Autostrada A4 - 15 km

Dostęp bezpośredni do drogi powiatowej nr 1465

części działek: 154/8, 154/7

Możliwe jest podniesienie atrakcyjności ofert inwestycyjnych w miejscowości Walce poprzez planowaną budowę drogi zbiorczej Stradunia (tereny inwestycyjne) - Walce

 

adres kontaktowy:

Urząd Gminy Walce

ul. Mickiewicza 18

47-344 Walce

e-mail: ug@walce.pl

tel. 77 4667540, 77 4660108,  fax 77 4667556

 

29.04.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry