Menu pomocnicze

Komunikacja

komunikacja.png

Gmina Walce położona jest w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych (głównie drogowych) znaczenia krajowego i regionalnego – gminę Walce otacza nieregularny trójkąt, tworzony przez fragmenty trzech dróg wyższych kategorii: DK40 (odcinek Większyce – Głogówek), DW416 (odcinek Głogówek – Krapkowice) oraz DK45 (odcinek Krapkowice – Większyce). Ostatnia z wymienionych przebiega przez obszar gminy, przechodząc przez centrum wsi Stradunia. O niespełna 20 km od centrum Walec położony jest węzeł „Krapkowice” na autostradzie A4. Układ komunikacyjny w gminie niemalże w całości opiera się o sieć dróg powiatowych i gminnych.

Południowe fragmenty gminy Walce przecina linia kolejowa nr 137 Katowice – Legnica (tzw. „magistrala podsudecka”), łącząca stolicę Górnego Śląska z szeregiem miast południowej części województwa opolskiego (m.in. Głogówek, Prudnik, Nysa, Otmuchów). Dla gminy (zwłaszcza jej północnej części), większe znaczenie wydaje się mieć linia kolejowa nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice, stanowiąca fragment ciągu transportowego łączącego Wrocław z Opolem, konurbacją górnośląską, aglomeracją krakowską i południowo-wschodnią częścią Polski. Na położonej niewiele ponad 10 km na północ od centrum Walec stacji Zdzieszowice zatrzymują się pociągi pasażerskie, w tym także dalekobieżne.

 

29.04.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry