Menu pomocnicze

Potencjał ludzki

ZASOBY LUDZKIE, ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Liczba ludności w gminie i powiecie w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym

Ludność w gminie  na 30.03.2022

 

 

 

 

 

Liczba ludności

Odsetek

   
   

Ogółem

5344

 

   
   

W wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat)

904

17%

   
   

W wieku produkcyjnym           (18-64 lata)

3575

67%

   
   

Ludność w powiecie  na  31.12.2020

 

 

 

 

 

Liczba ludności

Odsetek

   
   

Ogółem

63017

 

   
   

W wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat)

9803

15,5%

   
   

W wieku produkcyjnym       (18-64 lata)

39303

62,2%

   
   

Dane za okres:

31.12.2021

 

 

 

 

 

STRUKTURA BEZROBOCIA

 Dane dot. bezrobocia w powiecie

 
       

 

Stopa bezrobocia

5,5%

 

Liczba bezrobotnych ogółem:

1408

 

w tym liczba:

kobiet

906

 

 

młodzieży do 25 r.ż.

176

 

 

osób do 30 r.ż.

349

 

 

mieszkańców wsi

602

 

 

Dane za okres:

marzec 2022r

 

 

 

EDUKACJA

Wykaz państwowych i prywatnych szkół wyższych w powiecie (ewentualnie na terenach ościennych)

Nazwa uczelni

Lokalizacja

Kierunek

 
 

Politechnika Opolska

Opole

Budownictwo

 

Ekonomia

 

Informatyka

 

Przemysłowy technologie informatyczne

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Wzornictwo przemysłowe

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Opolski

Opole

Chemia i analityka żywności

 

Biotechnologia

 

Logistyka

 

Informatyka

 

Obsługa biznesu

 

Wykaz szkół średnich (licea, technika, szkoły zawodowe), szkół policealnych i placówek kształcenia ustawicznego w powiecie

Szkoła

Profil kształcenia

     Strona www

 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Krapkowicach

zawodowy 3 letni 

 www.zamek.krapkowice.pl

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zdzieszowicach

zawodowy 3 letni

www.zs.zdzieszowice.pl

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

zawodowy

www.csz.com.pl

 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Krapkowicach

ogólnokształcący  4 letni

www.zamek.krapkowice.pl

 

Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach

ogólnokształcący 4 letni

www.lo.krapkowice.pl

 

Technikum

technikum 5 letnie

www.zamek.krapkowice.pl

 

Szkoła policealna

 zawodowe 1-2 lat

www.zamek.krapkowice.pl

 

 

04.05.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry