Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Walce 25 maja 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XLVIII sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku (środa) o godz. 16 00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.

6. Informacja o przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2021.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;PDFprojekt ws.zmiany budżetu.pdf (875,23KB) PDFuzasadnienie.pdf (1,84MB)
 

   b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFprojekt wpf.pdf (1,82MB)

   c)  udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Czysty Region"; PDFprojekt pomoc finansowa Czysty Region.pdf (887,63KB)

   d)  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego

       Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2022 rok; PDFprojekt dotacja SZBWiK.pdf (911,29KB)

   e)  udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach; PDFprojekt pozyczka GOK.pdf (910,83KB)

   f) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i

       specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

       dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub

       całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;PDFprojekt uchwału odpłatność za usługi opiekuńcze.pdf (1,18MB)

  g) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-

       Mieszkalnym w Walcach;PDFprojekt uchwały ws. odpłatności za pobyt w COM.pdf (892,13KB)
   h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.PDFprojekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (528,01KB)

   i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFprojekt uchwały ws.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (537,09KB)

   j) zmiany uchwały nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r.  w

     sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami.PDFprojekt uchwąły ws. zasad gospodarowania.pdf (547,84KB)
8. Interpelacje, zapytania.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        Mateusz Burczyk

18.05.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry