Menu pomocnicze

Nabór wniosków do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ogłasza nabór do nowopowstałego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Walcach jest ośrodkiem wsparcia, działającym w strukturach OPS, świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dorosłym osobom niepełnosprawnym, w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Mieści się ono w nowym budynku w Walcach, przy Ul. Zamkowej 87a. Zostało zbudowane i wyposażone ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum zapewnia 9 miejsc na pobyt całodobowy oraz 6 miejsc na pobytu dzienny. Część mieszkaniowa składa się z pokoi jedno i dwu osobowych wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby korzystające z zakresu usług pobytu całodobowego mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla mieszkańców oraz pomocy opiekunów, terapeutów i innych pracowników. Cały obiekt wyposażono w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecznym.

Nadrzędnym celem Centrum jest wspieranie dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez:

  • umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich możliwości i potrzeb,
  • poprawę jakości ich życia w środowisku lokalnym, włączenie do życia społeczności lokalnych,
  • zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób, wynikających z ich wieku i stanu zdrowia,
  • odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych, – wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Kto może skorzystać z usług COM Walce?

Z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.

Jak załatwić formalności?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności.

Osoba do kontaktu: Iwona Pocełujko – Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
tel: 774660660, email:


DOCXWniosek o przyjecie do COM.docx

02.06.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry