Menu pomocnicze

XVII Seminarium Śląskie

logo Dom Współ pols-niem.jpeg

logo duszp.jpeg     logo biblioteki.jpeg     Stowarzyszenie Pielegnowania Sztuki i Kultury Slaskiej.jpeg     logo_vdg.jpeg

 

Zaproszenie do udziału w XVII Seminarium Śląskim nt.: „Edukacja na Śląsku- szansą dla Ciebie, dla mnie i dla Regionu” w Kamieniu Śląskim w dniach 3 - 6 października 2012 r.

 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami organizuje w dniach 3-6 października 2012 r. XVII Seminarium Śląskie, którego tematem przewodnim będzie „Edukacja na Śląsku - szansą dla Ciebie dla mnie i dla Regionu”. Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej.

Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy.

Niezwykle ważne w procesie budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego każdego regionu jest wykształcenie rozumiane w każdym aspekcie. System edukacyjny i wykształcenie stanowią podstawę rozwoju człowieka i jednocześnie rozwoju społeczeństwa.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach XVII Seminarium Śląskiego podejmie się analizy aktualnych ofert kształcenia w regionie, czy odpowiadają one wyzwaniom i zapotrzebowaniu tutejszego rynku pracy? a także w jakim stopniu na dzisiejszym Śląsku osiągnięta jest równość ze względu na płeć, pochodzenie społeczne, narodowość w ideach: kształcenia – rodziny i zawodu. Poruszane zostaną kwestie dotyczące historycznych doświadczeń systemu oświaty na Śląsku - z jakiego środowiska wywodziła się elita intelektualna na Śląsku? Gdzie i jak kształciło się społeczeństwo śląskie? W ostatnich dniach Seminarium Śląskiego będziemy mówić o  roli kościoła w poszukiwaniu i przekazywaniu wartości społecznych a także poszukamy odpowiedzi jakiej edukacji potrzebuje mniejszość niemiecka.

Całość programu tegorocznego Seminarium Śląskiego przedstawia się następująco:

  • Środa, 3 października 2012r. – Historia szkolnictwa na Śląsku
  • Czwartek, 4 października 2012r. - Kształcenie na Śląsku jako klucz do konkurencyjności Śląska w ujęciu globalnym
        
  • Piątek, 5 października 2012r. - Znaczenie i tradycji kształcenia w związkach wyznaniowych
  • Sobota, 6 października 2012r. - Szkolnictwo mniejszościowe

 W załączniku projektowany szczegółowy program XVII Seminarium Śląskiego.

Zapraszamy do udziału w XVII Seminarium Śląskim.

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

  • dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad dwudaniowy i dwie przerwy kawowe): 40,00 zł; uczniowie i studenci: 15,00 zł
  • dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe na Zamku, opłata za 1 dzień, w tym obiad dwudaniowy i dwie przerwy kawowe): 110,00 zł;
    uczniowie i studenci: 55,00 zł.

 Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 25 września 2012 r.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, BRE Bank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XVII Seminarium Śląskie") lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (03.10 - 06.10.2012 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 -9.00.

DOCXXVII Seminarium Śląskie- zaproszenie..docx

DOCXKarta Potwierdzenia Uczestnictwa -SS-2012..docx

19.09.2012
Przewiń do góryStrzałka do góry