Menu pomocnicze

Wydanie albumu pt.: „Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego”

logo.jpeg

Mieszkańcy naszej Gminy oraz naszego czeskiego partnera – Małej Morawki mogą szczycić się zabytkami i pięknym otoczeniem przyrody naszych małych ojczyzn, które zostały uwiecznione w nowowydanym albumie zatytułowanym „Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego”. Wydanie to  jest kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Współfinansowanie projektu wyniosło: 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 % z budżetu państwa, 5% środki własne gminy.

Realizacja projektu przebiegała od marca do października 2012 r. Projekt miał  na celu ukazanie mieszkańcom gmin partnerskich wspólnego dziedzictwa zabytkowego i przyrodniczego pogranicza, a jednocześnie ma zachęcić do odwiedzenia i poznania gmin oraz nawiązania współpracy pomiędzy mieszkańcami pogranicza. Podsumowaniem działań tego projektu jest  wydanie albumu ilustrującego i opisującego zabytki oraz przyrodę, która nas otacza. Album poprzedzony został  szczegółową  inwentaryzacją wszystkich zabytków oraz miejsc o  wyjątkowych walorach przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy Walce i gminy Mala Moravka.
Wydanie to przybliża społecznościom pogranicza wspólne bogate dziedzictwo historyczne i przyrodnicze. Kolejnym elementem projektu jest prezentacja multimedialna, opracowana w oparciu o zgromadzone do albumu materiały, zamieszczona na  stronie internetowej gminy oraz będzie wykorzystywana do prezentacji na różnego rodzaju spotkaniach partnerskich.  Album i prezentacja stanowią doskonały materiał informacyjny (promocyjny) pogranicza, wykorzystywany zarówno przez mieszkańców jaki turystów odwiedzających zarówno Polskę jaki Czechy.


DSC01757.jpeg DSC01758.jpeg DSC01761.jpeg DSC01883.jpeg

23.11.2012
Przewiń do góryStrzałka do góry