Menu pomocnicze

Możliwość przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Kromołowie

Szanowni Mieszkańcy Kromołowa!          
W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej informujemy, że mogą już Państwo, po dopełnieniu niezbędnych formalności, podłączać swoje nieruchomości do sieci.


Warunki korzystania z nowo wybudowanej sieci:               
1.  Wykonać podłączenie do kanalizacji.                        
2. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach w celu spisania protokołu.
3.  Podpisać umowę na dostawę wody i odbiór ścieków komunalnych.           
4.  Proszę korzystać z kanalizacji zgodnie z zawartą umową.

Kontakt:
Tomasz Linek – kom. 502 695 623    
Konserwator WiK – kom. 503 024 243             
Biuro – 77 466 75 53

WAŻNE:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297) przypominamy Państwu, że  przyłącz nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem mieszkańca.

W związku z tym, że zadanie to zostało zrealizowane z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, której warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego efektu ekologicznego wyznaczamy termin wykonania przyłącza  do dnia 30 września 2022r.

11.07.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry