Menu pomocnicze

Zawiadomienie o L (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Walce 20 lipca 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

o L (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 roku (środa) o godz. 07 00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;PDFprojekt zmiana budżetu na 2022.pdf (783,95KB)
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFprojekt uchwały ws.wpf.pdf (1,43MB)
c) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;PDFprojekt inf o przebiegu wykonania budżetu.pdf (558,10KB)
d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce;PDFprojekt gzo.pdf (692,49KB)
e) uchylenia uchwały Nr XLIV/343/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”; PDFprojekt ws.uchylenia uchwaly.pdf (499,92KB)
f) utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”.
4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                              

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Mateusz Burczyk

18.07.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry