Menu pomocnicze

NABÓR WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

W związku z opublikowaniem rozporządzenia  MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego informujemy, że wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 - parter sala nr 1 w godzinach pracy Urzędu, za  pomocą poczty oraz online (np. przez e-PUAP).

Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy wnioski będą przyjmowane w następujących dniach i sołectwach:

miejscowość

dzień

godziny

Grocholub - świetlica wiejska

22.08.2022

8:00  - 10:00

Stradunia - OSP

22.08.2022

10:30 – 16:00

Brożec - spichlerz

23.08.2022

9:00 – 14:00

Dobieszowice – świetlica wiejska

24.08.2022

8:00  - 11:00

Rozkochów – sala DFK

24.08.2022

11:30 – 15:00

Zabierzów – OSP

25.08.2022

8:00  - 10:00

Kromołów - Przedszkole

25.08.2022

10:30  - 15:00

Wniosek o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł może złożyć osoba, która ogrzewa swój dom węglem. W przyznawaniu dodatku węglowego nie jest brane kryterium dochodowe, a więc wniosek mogą złożyć wszyscy. Warunek jest jeden! Dopłatę dostaną tylko osoby, które zgłosiły w deklaracji CEEB, że głównym źródłem ciepła w ich domu jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku węglowego

Wniosek o dodatek węglowy składa się z dwóch części. W pierwszej części wnioskodawca zobowiązany jest do podania podstawowych danych:

  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • PESEL
  • adres zamieszkania,
  • numeru telefonu oraz adresu e-mail - dane nieobowiązkowe,
  • numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze.

W formularzu wniosku o dodatek węglowy należy również podać dane dotyczące wielkości gospodarstwa domowego i jego członków oraz informację dotyczącą źródła ogrzewania.

W drugiej części wniosku o dodatku węglowy znajduje się oświadczenie, potwierdzające, że podane informacje są zgodne z prawdą.

WAŻNE! W przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy 3000 zł przez więcej niż jednego członka tego samego gospodarstwa domowego, przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

WZÓR WNIOSKU:

PDFWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO.pdf (179,46KB)
 

17.08.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry