Menu pomocnicze

Walce laureatem rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2007

Redakcja „Rzeczpospolitej” po raz kolejny przygotowała ranking samorządów, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.   Kapituła, pracująca pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, uhonorowała te samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców przy zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Wśród najlepszych:
  • w kategorii miast na prawach powiatu Opoleznalazło się na 23. miejscu
  • w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich są Ozimek (41), Brzeg (53), Otmuchów (63) i Kolonowskie (94)
  • w kategorii gmin wiejskich znalazły się Polska Cerekiew (8), Walce (46) i Komprachcice (52).
Ranking jest przeprowadzany w dwóch etapach. W pierwszym wybierane są gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w poprzednich latach i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Korzystając z bazy danych Ministerstwa Finansów analizowane są w ten sposób wszystkie gminy i miasta.

Drugi etap pozwolił na ocenę jakości życia i sposobu zarządzania samorządu. Po zakończeniu pierwszego etapu powstała lista samorządów najlepiej odpowiadających przyjętym przez kapitułę kryteriom. Dokonano wyboru 450 gmin i miast, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. Do wybranych gmin rozesłano ankietę. Zawarte w niej pytania miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych.
 
Co brano pod uwagę, tworząc ranking:
> dane finansowe z Ministerstwa Finansów
> dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2003 - 2006
> zadłużenie samorządów
> liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych
> wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na mieszkańca
> wyniki testów szóstoklasistów i gimnazjalistów w 2005 i 2006 r.
> liczbę nowych firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

To już dziewiąty ranking samorządów "Rzeczpospolitej”. Pod uwagę brano w nim m.in. wartość pieniędzy unijnych wykorzystanych przez samorząd w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczbę firm działających w gminie, a nawet wyniki testu gimnazjalistów.
Obraz 004.jpeg

 

31.07.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry