Menu pomocnicze

Dożynki Gminne - Stradunia 2022 - KONKURS NA NAJPIĘKNIEJ PRZYSTROJONĄ POSESJĘ DOŻYNKOWĄ

Wielkimi krokami zbliża się święto plonów w  Gminie Walce, w związku z czym  zachęcamy mieszkańców sołectwa Stradunia do udziału w konkursie na najpiękniej przystrojoną posesję.

Poniżej zamieszczamy regulamin udziału w konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJ PRZYSTROJONĄ  POSESJĘ DOŻYNKOWĄ 2022

 

 

Organizator konkursu: Wójt Gminy Walce

 

Miejsce konkursu: Sołectwo Stradunia

 

Termin konkursu: 11 września 2022 r.

 

CEL KONKURSU:

 

1. Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców Sołectwa Stradunia wystroju

dożynkowego i jego wyeksponowania podczas Dożynek Gminnych, które odbędą

się dnia 11 września 2022r. w Straduni.

 

2. Organizator pragnie zachęcić mieszkańców sołectwa do podejmowania wysiłków w zakresie wykonania atrakcyjnej  dekoracji dożynkowej swoich posesji  co w znacznym stopniu wzbogaci i uatrakcyjni wizerunek sołectwa Stradunia oraz Gminy Walce podczas organizacji dożynek gminnych.

 

UCZESTNICY KONKURSU:

 

1. Konkurs przeznaczony dla mieszkańców sołectwa Stradunia.

2. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub użytkownicy posesji miejscowości

Stradunia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA/UDZIAŁU W KONKURSIE:

 

Warunkiem udziału jest przygotowanie dekoracji dożynkowej  posesji w dniu dożynek, co jednocześnie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii do celów promocyjnych Gminy Walce.

KRYTERIA OCENY W KONKURSIE:

 

Oceny posesji dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Komisja dokona wyboru najpiękniejszej dożynkowej dekoracji w oparciu o kryteria

konkursowe:

 

1) pomysłowość: 0 – 5 pkt (oryginalność, walory humorystyczne),

2) rozmiar i pracochłonność dekoracji: 0 – 5 pkt,

3) nawiązanie do tradycji rolniczej i żniwnej: 0 – 5 pkt (użyte narzędzia rolnicze, motywy

     żniwne, płody rolne),

4) estetyka wykonania: 0 – 5 pkt,

5) stopień wyeksponowania dekoracji: 0 – 5 pkt.

Nagrodzone/nych zostaną/nie …… posesje/ji  które w ocenie Komisji Konkursowej uzyskają najwyższą ocenę.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w trakcie Święta Plonów dniu 11 września 2022r.  przez Wójta Gminy Walce,  po rozstrzygnięciu konkursu.

Laureaci konkursu otrzymają dyplom z tytułem ,,Najpiękniej przystrojona posesja dożynkowa 2022” wraz z nagrodą.

07.09.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry